Pin Lithium Pylontech

Bộ lọc
- 3%
Pin lithium pylontech FORCE L1 (48V) (24.9kWh) 7 module
Xem nhanh
- 1%
Pin lithium pylontech FORCE L1 (48V) (21.3kWh) 6 module
Xem nhanh
- 1%
Pin lithium pylontech FORCE H1 (96V-336V) (17.8kWh) 5 module
Xem nhanh
- 6%
Pin lithium pylontech FORCE H1 (96V-336V) (14.2kWh) 4 module
Xem nhanh
- 4%
Pin lithium pylontech FORCE H1 (96V-336V) (10.7kWh) 3 module
Xem nhanh
- 3%
Pin lithium pylontech FORCE L1 (48V) (24.9kWh) 7 module
Xem nhanh
- 1%
Pin lithium pylontech FORCE L1 (48V) (21.3kWh) 6 module
Xem nhanh
- 1%
Pin lithium pylontech FORCE L1 (48V) (17.8kWh) 5 module
Xem nhanh
- 3%
Pin lithium pylontech FORCE L1 (48V) (14.2kWh) 4 module
Xem nhanh
- 1%
Pin lithium pylontech FORCE L1 (48V) (10.7kWh) 3 module
Xem nhanh
- 1%
Pin lithium pylontech FORCE L1 (48V) (7.1kWh) 2 module
Xem nhanh
var countDownDate = new Date("Sep 30, 2023 9:37:00").getTime(); var x = setInterval(function() { var now = new Date().getTime(); var distance = countDownDate - now; var days = Math.floor(distance / (1000 * 60 * 60 * 24)); var hours = Math.floor((distance % (1000 * 60 * 60 * 24)) / (1000 * 60 * 60)); var minutes = Math.floor((distance % (1000 * 60 * 60)) / (1000 * 60)); var seconds = Math.floor((distance % (1000 * 60)) / 1000); document.getElementById("demo").innerHTML = "Kết thúc sau: " + days + " Ngày " + hours + " Giờ " + minutes + " Phút " + seconds + " Giây "; if (distance < 0) { clearInterval(x); document.getElementById("demo").innerHTML = "ƯU ĐÃI ĐÃ KẾT THÚC"; } }, 1000);

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

product-image

Số lượng:

Tổng tiền:

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

Phí vận chuyển: Tính khi thanh toán

Tổng tiền thanh toán: